درمان نگار( درمان انحنای ستون فقرات)

درمان ,بوده ,انحنا ,ستون ,انحنای ,انحنای ستون ,ستون فقرات ,درمان انحنای ,نگار درمان ,درمان نگار ,نگار درمان انحنای
درمان نگار( درمان انحنای ستون فقرات)
نه آقای دکتر انحنا به سمت چپ بوده!
خانم 27 ساله با مشکل درد و انحنای ستون مهره ها که از 8 سال پیش کشف شده مراجعه نموده بودند انواع درمان های انجام شده با هیچ موفقیتی همراه نبود و طب سوزنی به عنوان آخرین تیر ترکش انتخاب شده بود.
برای بیمار از تکنیک تریگرپوینت تراپی با سوزن های طب سوزنی به علاوه آزادسازی عضلات درگیر حاشیه مهره ها استفاده شد. پس از انجام دو جلسه درمانی، در معاینه گفتم خوشبختانه 80% ماجرا حل شده است اما هنوز کمی از انحنا باقی مانده است.
اما اظهارات بیمار و مراجعه مجدد به پرونده نشان داد، انحنا بخش بالایی S و بالازدگی شانه در سمت چپ بوده است. در واقع، درمان آنقدر خوب عمل کرده بود که حتی پزشک معالج را فریب داد و واقعاً تصور اولیه این بود که سمت راست است که بالا بوده و هنوز کمی بالاتر از چپ است. در حالیکه کاملا معکوس بود.

ادامه مطلب درمان نگار( درمان انحنای ستون فقرات) ا