ارتروز گردن

گردن ,ناحیه ,ارتروز ,ممکنست ,مهره ,گردنی ,ناحیه گردن ,ارتروز گردن ,برای ناحیه

ارتروز گردن یکی از شایعترین بیماریهای شغلی است که البته در بعضی مشاغل مثل دندانپزشکی بیشتر دیده میشود. از انجا که اعصاب دست در ناحیه گردن از بین مهره ها خارج شده و به طرف انتهای دستها میروند در اثر ارتروز مهره های گردنی یا دیسک بین مهره ای مهره های گردنی و دلایل دیگری ممکنست تحت فشار قرار گیرند و بیمار دچار درد در ناحیه گردن همراه با انتشار به قسمت بازو و ساعد همراه با احساس بی حسی و کرخی گردد. درد ناشی از ارتروز گردن ممکنست به ناحیه شانه ها و بین کتفها و یا ناحیه پس سر منتشر شود. این دردها گاهی برای بیمار بسیار طاقت فرسا میشود. در این موارد علاوه بر استراحت و استفاده از محافظهای گردنی ممکنست مسکن تجویز شود یا بیماران تحت درمان فیزیوتراپی قرار میگیرند. البته ممکنست کشش برای ناحیه گردن انجان شود و یکسری تمرینات ایزومتریک برای ناحیه گردن توصیه گردد. طب سوزنی همراه با ماساژ چینی در مواردی میتواند موثر باشد هرچند که ارتروز را نمیتوان کاملا درمان کرد ولی با این روشها میتوان درد ان را تسکین داد و از پیشرفت ان جلوگیری کرد

ادامه مطلب ارتروز گردن ا