کاهش سایز با طب سوزنی

سایز ,سوزنی ,کاهش سایز طب سوزنی برای کوچک کردن بدن چه می کند:

اول درمان چاقی عمومی و علل آن است.

دوم درمان سلولیت های اندامهای مختلف است که به درمانهای عادی چاقی مقاوم شده اند.

سوم لیفت و جمع شدن بسیار خوب افتادگی ها و بافتهای شل بدن با طب سوزنی کاری آسان و قابل قبول است.

به این ترتیب بیمار با طب سوزنی سایز بسیار زیادی کم می کند و این کاهش سایز معمولا ماندگار است.

سایز کدام اندامها کم می شود؟

سایز باسن ، ران ، شکم ، پهلو ، پشت ، کمر ، ساق ، بازو ، سینه و غبغب به آسانی کمی نی شود و بدن هم سفت تر می گردد.

با طب سوزنی حتی فرمدهی بسیار عالی به بدن هم به سادگی امکان دارد. 

ادامه مطلب کاهش سایز با طب سوزنی ا