کدام مرد ها جذاب ترند؟

انسان ,رابطه ,داشته ,جذاب ,مخالف ,صورت ,انسان دوستانه ,انسان دوستی ,بیشتر وقتشان ,رابطه عاشقانه ,نیاز نیست ,انسان دوستانه بیشتری ,انسان دوستی بی

عشق با جذابیت پیوندی تنگاتنگ دارد. احساس عاشقانه هنگامی شکل می گیرد که برای دیگری جذاب باشیم و او هم برای ما جذاب باشد. همه انسان ها دوست دارند در میدان رقابت برای یافتن معشوق جذاب تر باشند. اگر بگوییم یکی از دغدغه های هر روزه انسان ها جست و جوی راهی برای جذابیت بیشتر است پر بیراه نگفته ایم. مطالعات نشان داده اند که "انسان دوستی" بیشتر از ظاهر خوب مرد ها را جذاب می کند. زن ها بیشتر شیفته مردهای انسان دوست می شوند تا مرد های خوش قیافه. البته همیشه معیار های یک معشوق جدی و واقعی با یک رابطه زود گذر متفاوت است. در رابطه های سطحی و گذرا، ظاهر اهمیت خیلی زیادی دارد اما وقتی صحبت سر رابطه های جدی است، اهمیت انسان دوستی بیشتر از ظاهر می شود. مردی که ویژگی های انسان دوستانه داشته باشد به صورت نا خودآگاه این احساس را در ذهن یک زن ایجاد می کند که او در آینده پدر خوبی می شود. طبق نظریه های روانشناسی تکاملی، ریشه معیار های جذابیت در جنس مخالف به توانمندی در فرزندآوری و فرزند پروری بر می گردد. با توجه به این که سرمایه گذاری جسمی و عاطفی که برای فرزند صورت می گیرد در زنان به مراتب بیشتر از مردان است، طبیعی است که زنان به صورت ناخودآگاه بیشتر جذب مردانی بشوند که پدر خوبی در آینده باشند. این مساله مربوط به یک جامعه و فرهنگ خاص نیست، در همه جوامع و همچنین در همه گونه های حیوانی دیده می شود. مطالعات آینده نگر نشان داده اند که در طول یک سال مردان مجردی که  ویژگی های انسان دوستانه بیشتری داشته و بیشتر وقتشان را صرف کار های خیر و نیک خواهانه کرده اند در مقایسه با مردانی که انسان دوستی کمتری داشته و بیشتر وقتشان صرف پیدا کردن یک جفت مناسب شده است، رابطه های موفق تر و جدی تری داشته اند. یکی از مراجعان من آقای مجرد 35 ساله ای است. پس از چند جلسه متوجه شدم که حضور یک "انسان مهم" را در زندگیش نمی بینم. هیچ رابطه عاشقانه ای را تا کنون تجربه نکرده و همیشه اولویت های دیگری داشته است. از او پرسیدم :" زندگی بدون عشق و رابطه به نظرت خشک و بی مزه نیست؟" گفت: " من هم از تنهایی خسته شده ام. اما فکر می کنم اگر بخواهم دنبال یافتن یک همسر مناسب بروم، وقت و انرژی زیادی از من گرفته می شود و از کار و زندگی می افتم." به او گفتم: "بگذار از زاویه دیگری این مساله را ببینیم. من در تو ویژگی های خودخواهانه زیادی می بینم. آیا ممکن است تو این قدر حواست به پیشرفت های شخصی و حرفه ایت بوده که جنس مخالف را فراری می داده ای؟" بدون هیچ مکثی پاسخ داد: " دقیقا همین طور است. با این که ظاهرم خوب است و موقعیت شغلی و مالی خوبی دارم اما همیشه دختر ها از من فراری بوده اند. هیچ وقت نتوانستم بفهمم که علتش چیست." به او گفتم: "عشق یک بده بستان عاطفی است. وقتی با خودخواهی، تمام دغدغه ات پیشرفت های حرفه ایت می شود، ناخودآگاه این نشانه را به جنس مخالف می دهی که من اهل سرمایه گذاری عاطفی نیستم و کسی نمی تواند آن قدری برایم مهم شود که عاشقانه دوستش داشته باشم. دختر ها این نشانه ها را از تو دریافت می کنند و فراری می شوند." برایش توضیح دادم که نیاز نیست کار و زندگیت را رها کنی و در جست و جوی جفت باشی. کافی است انگیزه های انسان دوستانه را در خودت تقویت کنی. به انجمن های خیریه کمک کنی و در حرفه ات کارهای انسان دوستانه بیشتری انجام دهی. همین کافی است. با این شیوه در نظر جنس مخالف جذاب تر می شوی. یکی از واقعیت های روابط انسانی این است که برای یافتن یک دوست خوب نیاز نیست به صورت مستقیم دنبالش بگردیم. به گفته مولانا: "آب کم جو تشنگی آور به دست/ تا بجوشد آبت از بالا و پست". زندگی مدرن، بسیاری از انسان ها را آن قدر خودخواه کرده است که حس تشنگی نسبت به یک رابطه عاشقانه را از دست داده اند.

ادامه مطلب کدام مرد ها جذاب ترند؟ ا