رابطه عشق و پول

صحبت ,خیلی ,مساله ,جلسه ,رابطه ,باره ,صحبت کنند ,مشکل مالی ,خیلی موافق ,صحبت درباره ,کرده بودم

درباره مهم ترین چیزها به سختی می توان صحبت کرد. یک میل درونی در همه ما وجود دارد که تظاهر کنیم مسائل مهم، پیش پا افتاده و بی اهمیت هستند. اما تا دلتان بخواهد می توانیم در باره مشکلات سطحی صحبت کنیم. این اتفاق در زوج درمانی هم می افتد. زن و مرد به راحتی می توانند درمانگرشان را بازی دهند و او را به مسائل سطحی رابطه شان سرگرم کنند و به او اجازه ورود به مسائل عمیق تر را ندهند. یک بار در یکی از جلسه های زوج درمانی، یکی از مراجعان به من گفت: "مشکلات من و شوهرم خیلی بیشتر از آنی است که در این جلسه ها مطرح می شود". این صحبت خیلی ذهنم را درگیر کرد. من همیشه تلاش می کردم به عمقی ترین مشکلات مراجعانم وارد شوم، اما این صحبت مانند پتکی به سر من فرود آمد و نشانم داد که موفق نبوده ام. جلسه های پیشین را با خود مرور کردم. متوجه شدم در باره خیلی از چیزها از آن ها سوال کرده بودم و آن ها هم گفته بودند مشکلی نداریم. در این جا فهمیدم که من خیلی زود قانع شده بودم. باید بیشتر پافشاری می کردم. باید سوال های بیشتر و راه گشا تری می پرسیدم. به راحتی اعتماد کرده بودم که حتما مهمترین مشکلاتشان را در جلسه مطرح می کنند. در جلسه های رواندرمانی دو میل متضاد به طور همزمان در مراجع به وجود می آید: یکی میل به خودافشاگری و دیده شدن و دیگری میل به پنهان کاری. همیشه درمان گران باید متوجه میل به پنهان کاری در مراجعانشان باشند. این تجربه ناموفق به من آموخت که در جلسه های دیگر جست و جو گری بیشتری داشته باشم. رواندرمانی شباهت زیادی به اکتشاف معدن دارد. باید با سماجت و پشتکار و در عین حال با صبر و حوصله و به آرامی تلاش کرد به  لایه های عمیق تر ذهن مراجع نزدیک تر شد. به مرور فهمیدم یکی از مشکلات مهم که زوج ها راحت نیستند درباره آن صحبت کنند مساله "پول" است. صحبت کردن درباره پول کار خیلی خوشایندی نیست و طبیعی است خیلی ها دوست ندارند احساس های عاشقانه شان را با صحبت درباره پول کثیف کنند. اما واقعیت داستان دیگری دارد. به جرات می توانم بگویم که پس از مشکلات زناشویی، مهمترین مساله بین زن و شوهر ها مساله "پول" است. یکی از زوج هایی که پیش من می آیند در حال ساختن یک ویلا هستند. به ظاهر هر دو با اشتیاق روی آن کار می کنند و از ساخت و سازی که در پیش گرفته اند راضی هستند. یک بار شوهر به تنهایی یک وقت برای درمان انفرادی گرفت. در آن جلسه به من گفت: "من به هیچ روی از این همه خرجی که به اصرار همسرم برای این ویلا کرده ام راضی نیستم. هزینه این ویلا از خانه ای که در آن زندگی می کنم بیشتر شده است. در حالی که به خاطر مشغله کاریم حتی فرصت استفاده از این ویلا را ندارم." از او پرسیدم: "چرا تا کنون این مساله را در جلسه های مشترکتان مطرح نکرده بودی؟"  گفت: "نمی خواستم حرمت ها ریخته شود." متوجه شدم که این زوج راحت نیستند که در باره تفاوت دیدگاهشان در باره "پول" با هم صحبت کنند. یکی دیگر از مراجعانم خانمی بود که برای رواندرمانی پیش من می آمد. یک روز به او گفتم  نیاز دارم در باره مناسبت های مالی بین تو و همسرت بیشتر بدانم. حالت معذب بودن را در نگاهش دیدم. خیلی سریع گفت من و همسرم هیچ وقت مشکل مالی با هم نداشته ایم. شوهرم برای من همیشه خیلی راحت خرج می کند. طبق تجربه پیشین یاد گرفته بودم که به زودی قانع نشوم. به اکتشاف خود ادامه دادم و گفتم: "خودت اشاره کردی که شوهرت با  مسافرتی که تو انتخاب کرده بودی خیلی موافق نبود، هرچند در نهایت آن را پذیرفت. آیا ممکن است به نظرش آن مسافرت گران بوده است؟" با جدیت گفت: "مطمئنم که این طور نبوده است." باز هم قانع نشدم. پیش خود گفتم این راهی را که شروع کرده ام باید تا انتها ادامه بدهم و جا نزنم. از او پرسیدم: "این اطمینان از کجا می آید؟ آن مسافرت هزینه زیادی داشته و شوهرت هم خیلی موافق نبوده است. طبیعی است که مشکل مالی می تواند به عنوان یک احتمال مطرح باشد. چرا هیچ احتمالی برای آن در نظر نمی گیری؟" در این جا دیدم که به فکر فرو رفت و نشانه های تسلیم را در تظاهرات چهره اش مشاهده کردم. پس از کمی سکوت گفت: " من هیچ وقت نمی توانم بپذیرم که پول بخواهد در رابطه ما مساله ساز شود." پرسیدم:  "پشت این مقاومت چه چیزی می تواند نهفته باشد؟" گفت: "شوهرم باید این قدر من را دوست داشته باشد که اصلا به پول فکر نکند." در این جا متوجه شدم که مراجعم نیاز به کمک برای رویارویی با واقعیت روابط انسانی دارد. یکی از این واقعیت ها مساله اقتصادی است. چه خوشمان بیاید، چه خوشمان نیاید یکی از واقعیت هایی که نقش تعیین کننده در رابطه ها دارد مساله پول است. یکی از هدف های زوج درمانی فراهم کردن محیط امنی است که زن و شوهر یاد بگیرند درباره هر چیزی حتی "پول" می توان به راحتی و با شفافیت صحبت کرد. روان درمانگران نباید این نیاز را نادیده بگیرند و سرسری از آن بگذرند. به گفته اروین یالوم: " اگر زن و شوهر در باره یک مساله مهم نتوانند صحبت کنند، درباره هیچ مساله مهم دیگری هم نمی توانند صحبت کنند". ممکن است بتوانیم این مسائل مهم را در رابطه انکار کنیم و درباره آن ها صحبت نکنیم، اما آن ها ساکت نمی نشینند. به شکلی دیگر و با لباسی مبدل خودشان را نشان می دهند و به رابطه آسیب های جدی وارد می کنند. 

ادامه مطلب رابطه عشق و پول ا