سلامت برای مردم، با مردم و توسط مردم

سلامت ,مردم ,خانواده ,زندگی ,بهبود ,ارتقای ,ارتقای سلامت ,اعضای خانواده ,برای ارتقای ,کیفیت زندگی ,بهبود کیفیت ,برای ارتقای سلامت ,بهبود کیفیت ز

سیستم خدمات بهداشتی درمانی کشور ما تا امروز گام های ارزشمندی برای تامین سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردم برداشته ولی زندگی امروزی، تغییرات سریع و بزرگ تری را می طلبد. بنابراین از سال 1393، تلاش برای توسعه «پوشش همگانی سلامت» و بهبود کیفیت زندگی همۀ مردم ساکن در جای جای کشورمان در قالب «طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت» آغاز شده است.

یکی از اهداف پوشش همگانی سلامت، این است که مردم برای خودمراقبتی توانمند شوند. این نظام، همه مردم را برای ارتقای سلامت شان تشویق و توانمند می کند. زیرا در کنار تلاش های دولت برای تامین و ارتقای سلامت مردم، این خودِ مردم هستند که با انتخاب یک سبک زندگی سالم، می توانند وضعیت سلامت خود، عزیزانشان و جامعه شان را بهبود ببخشند.

اینک نظام سلامت، مشارکت مردمی را جدی گرفته و «برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی» را تدوین نموده که در آن  توسعۀ ارتباط با خانواده ها، گروه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی برای ارتقای سلامت مورد توجه قرار گرفته است.

چارۀ امروز ما  «خودمراقبتی» است. خودمراقبتی یعنی اعمالی آگاهانه و هدف دار که افراد برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می دهند تا تندرست بمانند و از سلامت خودشان حفاظت کنند.

کارشناسان معتقدند که برای آموزش و توسعۀ خودمراقبتی، نیاز به تربیت یک «سفیر سلامت» در هر خانواده داریم؛ یعنی عضوی از اعضای خانواده که حداقل 8 کلاس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. سفیرسلامت بصورت داوطلبانه مسئولیت انتقال مطالب آموزشی را به اعضای خانواده اش بر عهده گرفته و از سلامت خود و عزیزانش مراقبت می نماید.

سفیر سلامت خانواده شما کیست؟

ادامه مطلب سلامت برای مردم، با مردم و توسط مردم ا