چه کسی مسئول سلامتی ماست؟

سلامت ,زندگی ,مردم ,دولت ,مسئول

هر انسانی که متولد می شود، حقوقی دارد که یکی از آنها سلامت است. هر انسانی، حق دارد سالم متولد شده و در طول زندگی سلامت خود را حفظ  کرده و آن را بهبود ببخشد. هر انسانی حق دارد از نظر جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی سالم باشد و از یک زندگی پویا و بانشاط  بهره ببرد.
 
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که سلامت، این حقِ اساسی چگونه محقق می گردد؟ آیا دولت ها مسئول تامین و ارتقای سلامت مردم هستند یا مردم، خود باید برای بهبود کیفیت زندگی و بهره مندی از سلامت در طول زندگی خود بکوشند؟

پاسخ این است که سلامت، نیازمند تلاش دو جانبه دولت و ملت است. اگرچه نظام سلامت هر جامعه ای مسئول است و می کوشد تا زمینه را طوری فراهم سازد که همه مردم به بالاترین سطح «امید به زندگی با کیفیت» دست یابند، اما این کافی نیست و جامعه برای سالم بودن، به مشارکت مردم هم نیازمند است.

 

 

سلامتی حقی است که جز با تلاش دولت برای ایجاد و توسعه ی عادلانه سلامت و تلاش مردم برای خواستن، توانستن و دانستن راه و رسم زندگی سالم محقق نمی گردد.

 

ادامه مطلب چه کسی مسئول سلامتی ماست؟ ا