ديابت به روش طب سنتي درمان مي‌شود

سنتي ,است، ,بيماران ,پژوهش ,تحقيق ,درمان ,محقق ايراني ,درمان مي‌شود  

تحقيقات يك پژوهشگر ايراني نشان مي‌دهد كه بيماري دیابت با كمك طب سنتي به طور كامل درمان مي‌شود و اثرات آن به مرور از بين مي‌رود.
  
 
مهدي صيادي، محقق ايراني در زمينه طب سنتي در گفتگو با فارس با اشاره به اينكه تحقيق و پژوهش براي دستيابي به اين روش درماني بيماري دیابت بيش از يكسال به طول انجاميده است، گفت: تاكنون اين روش طب سنتي بر روي 48 بيمار مبتلا به دیابت انجام شده و بسياري از اين بيماران درمان قطعي شدند و ديگر بيماران نيز بهبود يافتند.


وي اضافه كرد: اين روش درماني، بيماراني كه از داروي شيميايي استفاده نمي‌كرده‌اند را مداوا كرده و در بيماراني كه انسولين تزريق مي‌كنند، مقدار انسولين آنان را كاهش مي‌دهد.


اين محقق ايراني با اشاره به اينكه براي پيدا كردن اين روش هم از طب سنتي و هم از طب نوين كمك گرفته شده است، تصريح كرد: اين روش درماني منشأ دیابت را برخلاف دانشمندان طب سنتي كه علت دیابت را كليه و دانشمندان طب نوين كه منشأ آن را پانكراتيك مي‌دانند، علت را در كبد مي‌داند و دارو به اين نقطه بدن تزريق مي شود.


وي با تاسف از بي‌توجهي مسئولان وزارت بهداشت نسبت به اين تحقيق و پژوهش كه مي‌تواند به بيماران ديابتي كمك شاياني كند، افزود: در حالي كه اين تحقيق در ايران كاربردي نشده است، اما من دعوتنامه‌هاي متعددي از كشورهاي مختلف براي همكاري دريافت كردم، اما از آنجا كه اعتقاد دارم اين پژوهش بايد در ابتدا به ايرانيان كمك كند از پذيرفتن اين دعوت‌ها خودداري كرده‌ام. 

ادامه مطلب ديابت به روش طب سنتي درمان مي‌شود ا