تلویزیون و بیماری دیابت

تلویزیون بیشتر خانواده های آمریکایی در هفته بیش از ۲۱ ساعت تلویزیون می بینند. این افراد معمولآ فعالیت بدنی شان کم است. تماشای تلویزیون هیچ کمکی به بهبود یا کم کردن قند شما نمی کند، پس تلویزیون را خاموش کنید و ساعت هایی را که به این کار اختصاص می دهید ورزش کنید. پیاده روی در هوای مناسب در کم کردن قند خون شما موثر است.

ادامه مطلب تلویزیون و بیماری دیابت ا