هپاتیت

هپاتیت  

دکتر مارگاریت چان رئیس سازمان بهداشت جهانی :

دنیا فراموش کرده است که هپاتیت خطرناک است.

زمان ان فرا رسیده است که بسیج همگانی در مقابل  بیماری هپاتیت همانند بیماری ایدز و سل ایجاد شود.

هر ساله 6-10 میلیون نفر آلوده به این بیماری می شوند.

و 95% مردم نمی دانند هپاتیت دارند.

و از 100 نفر تنها 1 نفر درمان می گیرد.

منبع:

http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/en/

ادامه مطلب هپاتیت ا