سالک

سالک ,بیماری ,مناطق ,اهمیت بیماری ,مخصوص مناطق ,سالک بیماری ,سالک سالک ,بیماری سالک  

به زخم پوستی ناشی از انگلی به نام لشمانیا،لشمانیوز جلدی یا سالک (یعنی بیماری که یک سال طول می کشد)گفته می شود.بیماری سالک از قدیم در ایران شناخته شده بود و در کتب قدیم ایران از جمله قانون ابوعلی سینا از زخمی یادشده که درمانش مشکل و در برابر داروهای گوناگون مقاوم بوده است.

اشکال گوناگون زخم سالک

سالک بیماری پوستی مشترک میان انسان و جوندگان است و از طریق نیش پشه کوچکی بنام پشه خاکی به انسان منتقل می شود. ایران جزو کشورهایی است که سالک در آن بومی است و در اکثر مناطق کشور سالک یافت می شود. سالک به دو شکل خشک و مرطوب دیده می شود. نوع خشک مخصوص مناطق شهری است و نوع مرطوب یا حیوانی مخصوص مناطق روستایی است.80% موارد سالک نوع روستایی و 20%موارد نوع شهری است.

پشه خاکی ناقل سالک است

اهمیت بیماری سالک

سالک بیماری خطرناک و یا کشنده ای نیست . اهمیت بیماری از لحاظ زیبایی است. زخم سالک در بیشتر موارد روی صورت ایجاد می شود و ظاهر فرد را تا چند ماه تحت تاثیر قرار می دهد. اگر درمان به موقع انجام نشود بالاخره زخم خودبخود بهبود می ماند ولی رد زشت و بدشکلی تا پایان عمر در صورت بیمار باقی ماند. در حال حاضر درمان رد سالک بسیار مشکل و یا غیر ممکن است.

ادامه مطلب سالک ا