تب‌ مالت‌

بيماري ,بروسلا ,مالت ,      ,بيشتر ,بيماري‌ ,      بروسلا ,وجود دارد ,درصد بيماران‌ ,عامل بيماري ,موارد مثبت ,مرکز بهداشتي درماني

تب‌ مالت‌ (بروسلوز انسان)

مقدمه :بيماري تب مالت كه در حيوان به نام سقط جنين واگير مرسوم است به نامهاي ديگري نظير تب مواج ، تب ديوانه ، تب مديترانه اي ،  تب تيفوييدي ،  تب جبل الطارق  ، بيماري هزارجهره  نيز ناميده مي شود. اين‌ بيماري‌ كه‌ به‌ افتخار «ديويد بروس‌» پزشك‌ اسكاتلندي‌،بروسلوز و به‌ علت‌ مشاهده‌ اولين‌ مورد در جزيره‌ مالت‌ بيماري‌تب‌ مالت‌، ناميده‌ مي‌شود، يكي‌ از مرموزترين‌ بيماري‌هاي‌شناخته‌ شده‌ مشترك‌ بين‌ انسان‌ و حيوان‌ است‌.

بروسلوز انساني ( تب مالت ) در جاهايي كه گوسفند و بز آلوده زياد است خطر جدي  بهداشت عمومي در آن مناطق مي باشد. بيماري در ايران از ساليان پيش بصورت بومي وجود داشته و براي اولين بار در سال 1311 بروسلاملي تنسيس توسط كارشناسان انستيتو پاستور ايران از كشت خون يك نفر بيمار مبتلا به تب مالت جدا شد .

    اطلاعات كلي

1-      سن :  بيماري در تمامي سنين وجود دارد ولي براساس بررسي هاي چندي كه در نقاط مختلف ايران شده است، گروه سني 19-15 ساله ايراني، بيشتر از ساير گروه هاي سني، در معرض خطر ابتلاء به بروسلوز، قرار داشته و نسبت ابتلاء به بروسلوز، در كودكان ايراني بر خلاف گزارش هاي كشور هاي خارج، چندان كمتر از بزرگسالان نمي باشد .

2-      جنس: بيماري در هر دو جنس ديده مي شود ولي با اختلاف كمي در مردان (55% ) بيشتر از زنان(45% ) ديده ميشود.

3-      شغل :  بيماري را نمي توان انحصاراً يك بيماري شغلي محسوب نمود ولي شغل بعنوان يك عامل خطر در ابتلا به بيماري بسيار مطرح است بخصوص نزد محصلين و خانمهاي خانه دار .  تب‌ مالت‌ بيشتر بيماري‌ مردان‌ بالغ‌به‌ خصوص‌ كشاورزان‌، دامداران‌چوپانان‌، قصابان‌، سلاخان‌، دامپزشكان‌مي‌باشد. كارمندان‌ آزمايشگاه‌ها نيز درمعرض‌ خطر ويژه‌ قرار دارند اما دركشور ما چون‌ زنان‌ و كودكان‌ نيزدوشادوش‌ مردان‌ به‌ امور دامداري‌مشغولند در معرض‌ خطر قرار دارند،به‌ همين‌ دليل‌ 55 درصد مبتلايان‌ رامردان‌ و بقيه‌ را زنان‌ و كودكان‌ تشكيل‌مي‌دهند.

4-      فصل :  بيماري در تمامي فصول وجود دارد اما در فصول بهار و تابستان يعني فصل زايش و شير دهي دامها بيشتر ديده مي شود.

5 -مخازن اصلي بيماري را پستانداراني نظير گاو، گوسفند و . . . تشكيل مي دهد .

6 - دوره كمون : دوره نهفتگي اغلب بين 3-1 هفته مي باشد گاهي اوقات بين 6 تا 17 ماه نيز گزارش شده است .

7 - عامل بيماري :  يك باكتري - بدون كپسول و اسپور – انگل اجباري داخل سلولي – و از جنس بروسلا  - اين باكتري تحت تاثير حرارت پاستوريزاسيون و اسيد لاكتيك و مواد ضد عفوني كننده از بين مي رود .

سه نوع بروسلا  به عنوان عامل اكثر عفونت هاي  بيماري تب مالت در انسان وجود دارد  :

1-      بروسلاملي تنسيس Brucella Melitensis  : در بز و گوسفند  بيشتر است و عمدتاً عامل بروز موارد تب مالت انساني در ايران مي باشد.

2-      بروسلا آبورتوس  Br . Abortus: در گاو بيشتر است.

3-      بروسلا سوئيس Br.Suis : در خوك بيشتر است .

4-      بروسلا كانيس Br. Canis  :  ميزبان اصلي ان سگ ها هستند و بندرت در انسان ديده مي شود.بيشتر در تربيت كنندگان سگ ها ديده مي شود.

5-      بروسلا اويس: ميزبان اصلي ان گوسفند و عامل عقيمي قوچ ها است براي انسان بيماري زا نيست.

·         بروسلا ملي تنسيس عامل بروسلوز گوسفند و بز خطرناكترين عامل بيماري تب مالت در انسان است زيرا قدرت بيماريزايي آن نسبت به ساير انواع بروسلا بيشتر است. گونه هائي از بروسلا كه به طور كلاسيك براي انسان، بيماريزا واقع مي شوند عبارتند از بروسلا مليتنسيس، بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئيس. هرچند بروسلا كنيس نيز ممكن است بيماريزا واقع شود.

گونه هاي بروسلا مي توانند در گوشت يخ زده، به مدت سه هفته، در شير خام به مدت 10 روز، در پنير تازه تا سه ماه و در بستني و خامه نيز تا مدتي زنده بمانند و در گوشت نمك زده نيز ممكن است تا مدتي مقاومت كنند ولي از طرفي به وسيله دود دادن، منجمدكردن و نمك زدن گوشت آلوده، تعداد آن ها در عرض چند روز، شديدا كاهش مي يابد. اين ارگانيسم ها در حرارت 60 درجه سانتيگراد يا در اثر مجاورت با فنول 1% در عرض 15 دقيقه از بين ميروند ولي در طبيعت ميتوانند تا مدت ها زنده بمانند. نور آفتاب به سرعت، باعث مرگ آنها مي شود، اين‌ باسيل‌ در پنير تازه‌ وغير پاستوريزه‌ حاصل‌ از شيرخام‌ تا هشت‌ هفته‌ زنده‌ مي‌ماند. اين‌ ارگانيسم‌ تاچهل‌ روز در خاك‌ خشك‌ آلوده‌ به‌ادرار، مدفوع‌ و ترشحات‌ واژن‌ ومحصولات‌ زايمان‌ حيوان‌ مبتلا، زنده‌مي‌ماند و در خاك‌ مرطوب‌ خيلي‌بيشتر مقاومت‌ دارد.  بروسلا در ادرار 6 روز در گرد وخاك‌ 6 هفته‌ و در آب‌ و خاك‌ تا 10هفته‌ و در كره‌ تا 4 ماه‌ باقي‌ مي‌ماند ودر مدفوع‌ حيوانات‌ در هواي‌ آزاد 100روز و در دماي‌ 8 درجه‌ سانتي‌ گراد بيش‌ از يك سال‌ باقي‌ مي‌ماند، اين‌باكتري‌ در ماست‌ به‌ علت‌ وجوداسيدلاكتيك‌ قادر به‌ زندگي‌ نيست‌ .

     راههاي‌ سرايت‌ بيماري‌ به ‌انسان‌:

1 - تماس مستقيم با بافتهاي حيواني آلوده نظير خون ،  ادرار، ترشحات واژن و ترشحات جنين سقط شده بخصوص جفت آلوده .

 2 - به‌ صورت‌ غيرمستقيم‌ از راه‌
   -  مصرف خوراكي: استفاده از شير و كليه فراورده هاي لبني غير پاستوريزه و نجوشيده مانند پنير تازه – خامه سرشير – آغوز و مصرف جگر خام يا نپخته و دنبلان - در اين ميان مواد غذايي سنتي نقش مهمي دارند.
    - انتقال‌ تنفسي :‌ از طريق تنفس ‌افشانه‌هاي(گرد و غبار اغشته به مدفوع – ادرار و ترشحات دامهاي آلوده )‌ موجود در هواي‌ آغل‌ واصطبل‌ آلوده‌ يا آزمايشگاه‌
    - مسير پوستي : خراشهاي بوستي – دستكاري جنين و جفتهاي  سقط شده با دستان برهنه – تماس با خون حيوان – با برهنه بودن كودكان و تماس با خاك و فضولات حيوانات – تزريق اشتباهي واكسن زنده بروسلا در دامپزشكان و دستياران انها (در اثر فرو رفتن سرسوزن حاوي واکسن داميRev 1 گاوي، S 19  گوسفندي)

- مسير مخاطي : باشيده شدن اتفاقي مايعات – خون و ترشحات حيوان آلوده به چشم

- انتقال از طريق خون و پيوند مغز استخوان       - انتقال از طريق جفت      - انتقال از طريق شير مادر      - انتقال از طريق جنسي در حيوانات به اثبات رسيده است

    علايم‌ بيماري‌:

الف - علايم‌ بيماري‌ در حيوان : مهمترين‌راه‌ ورود ميكروب‌ به‌ بدن‌ حيوان‌ از طريق‌ دستگاه‌ گوارش‌است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ علوفه‌ آلوده‌ و زباله‌ به‌ حيوان‌ سرايت‌ مي‌كند و باعث‌ شيوع‌ بيماري‌ مي‌گردد.

بيماري در حيوانات اغلب بصورت سقط جنين تظاهر مي كند، همچنين كم شدن بيشتر گوشت و پشم حيوان از ديگر علائم بيماري در حيوان است.  در گاو، گوسفند، بز، سگ‌، شتر وخوك‌ نيز بيماري‌ مشاهده‌ شده‌ است‌. در حيوانات، بيشتر موجب گرفتاري دستگاه  تناسلي ادراري مي گردد .( در غدد پستاني و بيضه ها )
    تذكر: تب‌ مالت‌ در دام‌ها از طريق‌جفتگيري‌ دام‌ها، مصرف‌ شير از دام‌آلوده‌، انتقال‌ تنفسي‌ در هواي‌ آغل‌ واصطبل‌، تماس‌ با ترشحات‌ رحمي‌ دام‌آلوده‌ يا جفت‌ و جنين‌ سقط شده‌ آلوده‌منتقل‌ مي‌شود. مهم ترين عامل انتشار باكتري در محيط ، ترشحات رحمي دامهاي آالوده به دنبال سقط  مي باشد.

معمولاً چون ميكروب بروسلا به محض ورود به بدن حيوان وارد اولين غده لنفاوي شده و از آن طريق به كبد و طحال و كليه رفته و نهايتاً تمامي خونابه هاي بدن (خون – شير - ادرار – مني ) را آلوده مي كند آن دسته از مردم كه به طور مستقيم با دام سرو كار دارند بايستي در مواقع تماس با حيوانات از دستكش استفاده نمايند (زيرا امكان ورود بروسلا از طريق خراش هاي پوستي بدن وجود دارد و هنگام تميز كردن محل زندگي حيوانات راههاي تنفسي را با دستمال پاكيزه بسته و پس از اتمام كار لباسها را تعويض و دست و صورت را با آب و صابون به طور كامل بشويند.

بررسي تب مالت در حيوان :

بروسلاها معمولاً در گاو و گوسفند موجب سقط جنين و چون جنين سقط شده شديداً آلوده مي باشد بايستي آن را حتماً در گودال عميقي دفن و روي آن را با آهك بپوشانيم تا از انتشار آلودگي جلوگيري نموده و گاو يا گوسفند مادر را كه مبتلاست به كشتارگاه بفرستيم _چون ميكروب تب مالت در 70 تا 75 درجه حرارت از بين مي رود . گوشت پخته دام بيمار باعث انتقال بيماري نخواهد شد )

زيان هاي اقتصادي ناشي از آن را مي توان بشرح زير، خلاصه كرد:

1 ) در اثر سقط برّه ها و گوساله ها از جمعيت اين حيوانات كاسته، مي شود و نهايتا، موجب كاهش شير و گوشت مورد نياز مملكت مي گردد

2 ) گوساله ها و برّه هاي نارسي كه زنده متولد مي شوند در آينده، حيوانات ضعيف، كم شير و كم گوشتي را تشكيل خواهند داد

3 ) دام هاي آلوده، دچار كاهش وزن و كاهش شير مي گردند و از اين طريق نيز بر اقتصاد جامعه زيان هائي وارد ميشود

4 ) هرچه شيوع بيماري در بين دام ها بيشتر باشد انسان هاي بيشتري را آلوده نموده و از طريق تحميل مخارج درمان، و از كار انداختن نيرو و توان دامداران و كشاورزان ، زيان هاي فراواني را به بار مي آورد.

5 ) بدون شك زيان هاي اقتصادي براي كشورهاي در حال پيشرفت،  زيان هاي سياسي و وابستگي به كشورهاي استثمارگر و فرصت طلب، را در پي خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصيل خود دور خواهد كرد.

6) از بروسلا ها و مخصوصا گونه هاي ملي تنسيس و سوئيس، به عنوان جنگ افزار هاي بيولوژيك  بالقوه، ياد مي شود. ولي اينكه آيا عملا چنين سلاحي تا به حال عليه انسان ها استفاده شده است يا خير، مشخص نمي باشد.

ب - علايم‌ بيماري درانسان : تب( با الگوي مداوم، متناوب و يا نا منظم)كه عصر و شب افزايش مي يابد ، عرق فراوان و خيس كننده بخصوص هنگام شب از علائم معمول تب مالت است. لرز، سر درد، خستگي ، ضعف، بي اشتهايي، بيحالي، ضعف عمومي ، كاهش وزن ، درد مفاصل و كمر، دردهاي شكمي ، بزرگ شدن كبد و طحال ، افسردگي، درد عمومي بدن. بروسلا مي تواند در کبد، طحال، استخوان ها و برخي اندام هاي ديگر عفونت چرکي موضعي ايجاد کند.

 

 براساس‌ شدت‌ بيماري‌، علايم‌ به‌ سه‌شكل‌ حاد ، تحت‌ حاد و مزمن‌ بروز مي‌كند.
    شكل‌ حاد: بيمار دچار لرزناگهاني‌، درد عمومي‌ بدن‌ به‌ خصوص‌درد پشت‌ و تعريق‌ شديد مي‌شود.اشتهاي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و دچارضعف‌ و سستي‌ مي‌گردد، ضمنا ازشروع‌ علايم‌ بيش‌ از 3 ماه‌ نمي‌گذرد.
    شكل‌ تحت‌ حاد: آغاز آن‌بي‌سروصدا مي‌باشد. شكايت‌ اصلي‌بيمار از ضعف‌ و خستگي‌ است‌. از آغازبيماري‌ نيز 3 تا 12 ماه‌ مي‌گذرد.
    شكل‌ مزمن‌: اگر از زمان‌تشخيص‌ بيماري‌ بيش‌ از يك‌ سال‌بگذرد و فرد هنوز مبتلا باشد مزمن‌گفته‌ مي‌شود.

    عوارض‌ بروسلوز

   در استخوان‌ها و مفاصل‌ :اختلالات‌ مفصلي‌ شايع‌ترين‌ عارضه‌ بروسلوز است‌ و در 20درصد تا 60 درصد بيماران‌ اتفاق‌ مي‌افتند. التهاب‌ مفصل‌ دراكثر بيماراني‌ كه‌ از درد كمر شاكي‌ هستند ديده‌ مي‌شود. التهاب‌چركي‌ مفصل‌ و التهاب‌ واكنش‌ ايجاد شده‌ ممكن‌ است‌ به‌مفاصل‌ بزرگ‌ و كوچك‌ گسترش‌ پيدا كند، ولي‌ در مفاصل‌بزرگ‌ (مثل‌ مفصل‌ لگن‌، زانو، آرنج‌) شايعتر است‌.
    دركبد و كيسه‌ صفرا : بزرگي‌ كبد در 20 - 30 درصد بيماران‌ اتفاق‌مي‌افتد.
       در دستگاه‌ گوارش‌ :عوارض‌ جهاز هاضمه‌ در بيش‌ از 70 درصد بيماران‌ بروسلوزي‌ديده‌ مي‌شود و نشانه‌هاي‌ آن‌ شامل‌ تهوع‌، استفراغ‌، كاهش‌وزن‌، يبوست‌، اسهال‌ و درد شكم‌ مي‌باشد.    بروسلوز روده‌اي‌ ممكن‌ است‌ شبيه‌ حصبه‌ باشد با تظاهرات‌باليني‌ عمومي‌ كه‌ تظاهرات‌ گوارشي‌ در آن‌ واضحتر است‌.
    درخون‌ : تظاهرات‌ خوني‌ بروسلوز شامل‌ كم‌ خوني‌، كاهش‌ پلاكت‌ها،كاهش‌ سلول‌هاي‌ سفيد خون‌ و اختلالات‌ انعقادي‌ مي‌باشد.

       در سيستم‌ اعصاب‌ :بروسلوز باعث‌ سردرد و افسردگي‌ در اكثر بيماران‌ مي‌شود. بايد توجه‌ داشت‌كه‌ افسردگي‌ و اضطراب‌، تحريك‌پذيري‌ و دمانس‌ (زوال‌عقل‌) مي‌توانند از عوارض‌ بروسلوز باشند و در هر بيماري‌ باعلايم‌ افسردگي‌ بايد به‌ دو بيماري‌ فكر كرد:     1 – بروسلوز    2 - كم‌ كاري‌ تيروئيد

تعريف اپيدميولوژيک مورد مظنون:

وجود علائم كلينيكي سازگار با تب مالت همراه با ارتباط اپيدميولوژيك با موارد حيوان مشكوك يا قطعي مبتلا به بروسلوز يا فرآورده هاي آلوده حيواني

تشخيص آزمايشگاهي بيماري :   جدا کردن عامل بيماري زا از نمونه هاي باليني ( تست رایت – کومبس رایت –2ME  )

توصيه لازم در درمان تب مالت :

1-      درمان تك دارويي در مورد تب مالت توصيه نمي شود. مگر در ماه اول و ماه آخر حاملگي.

2-      حداقل دوره درمان 8 هفته و حداكثر آن بستگي به نظر پزشك معالج دارد .

ريفامپسين سبب بي اثر شدن قرص هاي كنتراسپتيو مي شود.كه به به خانمهای بيمار كه از قرصهاي ضدبارداري استفاده مي كنند آموزش دهيد در مدت استفاده از ريفامپين و كوتريموكسازول بايد از روش ديگري جهت پيشگيري استفاده كنند .

3-      براي كنترل نتيجه درمان بيمار ، بررسي آزمايشگاهي  به تنهايي توصيه نمي شود.

4-      در صورت بروز عوارض خطيري نظير گرفتاري مهره اي، استئوميليت و . . . بايستي  هرچه سريعتر با درمان داروئي و مداخله جراحي، از پيشرفت بيماري و بروز عوارض زمينگير كننده، جلوگيري نمود

راههاي‌ پيشگيري‌ در دام‌ها:
    1 - واكسيناسيون‌ گوساله‌هاي‌ ماده‌در سن‌ 3 تا 6 ماهگي‌ با واكسن‌ مربوط
    2 - واكسيناسيون‌ بره‌ و بز غاله‌ از 3ماهگي‌ تا يك‌ ماه‌ قبل‌ از جفت‌گيري‌ باواكسن‌ مربوط.
    3 - جدانمودن‌ دام‌هاي‌ سقط شده‌از بقيه‌ گله‌ و جلوگيري‌ از تماس‌مستقيم‌ با ترشحات‌ رحمي‌، جنيني‌ وجفت‌ دام‌هاي‌ سقط شده‌
    4 - خونگيري‌ و انجام‌ آزمايشهاي‌لازم‌ بر روي‌ دام‌هاي‌ مشكوك‌ وهدايت‌ دام‌هاي‌ آلوده‌ به‌ كشتارگاه‌
    5 - اقدامات‌ بهداشتي‌ شامل‌ تهيه‌ وتداركات‌ محيط زيست‌ تميز براي‌گله‌هاي‌ گاو و گوسفند و دفع‌ صحيح‌ادرار و مدفوع‌ آنها.
    راههاي‌ پيشگيري‌ از بيماري‌تب‌ مالت‌ در انسان‌:
    1 - خودداري‌ از مصرف‌ مواد لبني‌مشكوك‌ مانند شيرخام‌، پنير تازه‌،خامه‌ و سرشير غير پاستوريزه‌
    2 - استفاده‌ از شير و فرآورده‌هاي‌لبني‌ به‌ صورت‌ پاستوريزه‌، در صورت‌در دسترس‌ نبودن‌ شير پاستوريزه‌ باجوشاندن‌ شير به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ دقيقه‌بعد از جوش‌ آمدن‌، به‌ از بين‌ رفتن‌ كليه‌عوامل‌ ميكروبي‌ مطمئن‌ شويد.
    3 - استفاده‌ از ماسك‌ تنفسي‌ درهنگام‌ كار با فضولات‌ حيواني‌ يا ورودبه‌ اصطبل‌
    4 - دور نگه‌ داشتن‌ حيوانات‌ ازمحل‌ زندگي‌ انسان‌
    5 - استفاده‌ از دستكش‌، كلاه‌،ماسك‌، عينك‌ و روپوش‌ مناسب‌ دردامپزشكان‌، دامداران‌ و پرسنل‌كشتارگاه‌ها.


    شرح وظايف بهورزان در برنامه مراقبت از بيماري تب‌ مالت‌

-آموزش مستمر و پيگير ي مردم، خصوصا خانواده هايي که موارد مثبت بيماري در آنها ديده شده ( از نظر چگونگي مراقبت و راههاي پيشگيري از بيماري ).

-آموزش‌ طرز تهيه‌ پنير تازه‌ به‌كليه‌ خانوارهاي‌ روستايي‌:

 به‌ اين‌ طريق‌كه‌ ابتدا شير را به‌ مدت‌ 10 دقيقه‌جوشانيده‌ و در همان‌ حالت‌ به‌ ازاي‌ هر3 ليتر شير يك‌ ليوان‌ آب‌ ماست‌ و يا به‌يك‌ ليتر شير 250 گرم‌ ماست‌ ترش‌اضافه‌ كرده‌ پس‌ از دلمه‌ شدن‌ و جداشدن‌ پنير از آب‌ مقدار لازم‌ نمك‌ به‌ آن‌اضافه‌ كرده‌ با پارچه‌ صافي‌ آبگيري‌ وپس‌ از سفت‌ شدن‌ مصرف‌ نماييد. اگرپنير به‌ صورت‌ غير پاستوريزه‌ و بدون‌جوشاندن‌ شير تهيه‌ شود حداقل‌بايستي‌ دو ماه‌ در آب‌ نمك‌ نگهداري‌ وسپس‌ مصرف‌ شود.

 -آموزش دامداران داراي دام واجد شرايط دريافت واكسن  جهت مراجعه به واحدهاي دامپزشكي . كاركنان دامپزشكي نسبت به واكسيناسيون دامهاي واجد شرايط  به هر روستا مراجعه و دامها را تحت پوشش قرار خواهند داد و تمامي دامهاي واكسينه شده با پنس تكه برداري مشخص علامتگذاري خواهد شد.

 - آموزش روحانيون و معلمين محلي و اخذ كمك از آنها به منظور ارتقاء آگاهي هاي افراد بومي، نسبت به بيماري، و راه هاي پيشگيري آن

- آموزش به مردم در خصوص اجتناب از تماس با احشاء آلوده دام و جنين سقط شده و دفن بهداشتي آن .

- آموزش مردم در جهت مصرف فرآورد ههای لبنی پاستوریزه و در صورت عدم امکان استفاده از این محصولات بایستی از شیر جوشیده )حداقل بمدت 5 دقیقه(  و پنیری که حداقل بمدت 2 ماه در آب نمک نگهداری شده است استفاده نمایند.

- آموزش رعایت اصول بهداشتی حین مواجهه با هر گونه ترشحات دامی، به افرادیکه با دام سر و کار دارند )مانند استفاده از دستکش و ...)

- آموزش انتقال بیماری از طریق خراش های پوستی به افراد در معرض خطر (قصا بها، کارکنان کشتارگا هها و ...)

 - بيمار يابي موارد مشکوک يعني افراد داراي يک يا چند علامت مثل تب مخصوصـاً تب شبانه که بيش از 3 روز طول کشيده باشد، عرق فراوان، سردرد ,درد مفاصل و عضلات مي توانند مشکوک به بيماري تلقي شوند

- ارجاع موارد مشکوک به بيماري به مرکز بهداشتي درماني روستـايي جهت آزمايشات لازم و تشخيص

- ثبت موارد مثبت بازگشت داده شده از مرکز بهـداشتي درمـاني و بيمـارستان ها

-تکميل فرم پيگيري بيماريها و ارسال به مرکز بهداشتي درماني مربوطه.

-گزارش‌ كتبي‌ بيماري‌ به‌ مركزبهداشي درماني روستايي‌

 پيگيري درمان :

ثبت داروهايي كه توسط پزشك تجويز شده است :

-پيگيري بيماراني که از نظر بيماري مثبت تشخيص داده شده اند و نظارت دقيق بر مصرف صحيح و منظم داروها توسط بيمار در طول مدت درمان

- آموزش و پیگیری مصرف مرتب و کامل دارو

- كنترل بيمار از نظر بروز احتمالي عوارض دارويي ( ارجاع به پزشك ) .

- بررسی اطرافیان فرد بیمار از نظر ابتلا به تب مالت و در صورت نیاز ارجاع به مراکز بهداشتی درمانی

تاريخ مراقبت بعدي : در صورت مصرف آمپول استرپتومايسين با جنتامايسين بصورت روزانه و سپس هفتگي در طول دوره درمان ( 8 هفته )‌بيمار مراقبت مي گردد .

 - شناسايي خانوارهاي داراي دام مبتلا به بيماري تب مالت (دام سقط شده) و دامهاي واجد شرايط واكسيناسيون و انتقال اطلاعات به شبكه هاي دامپزشكي 

- توصیه به بيمه كردن دام هاي روستائيان و دامداران و تحويل دام هاي سالم در مقابل اخذ دام هاي آلوده آنها يا پرداخت غرامت مناسب به آنان

- هماهنگی در جهت واکسیناسیون دا مها علیه تب مالت توسط پرسنل دامپزشکی

- نظارت بر اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي دامي مانند لبنيات فروشي ها و بستني فروشي ها .

 

 

 

ادامه مطلب تب‌ مالت‌ ا