دکتر صفدری

پزشکی ,تهران ,علوم ,دانشگاه ,پزشکی تهران ,علوم پزشکی ,دانشگاه علوم ,علوم پزشکی تهران انتخاب شایسته دکتر رضا صفدری (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران) به عنوان ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به ایشان تبریک عرض مینماییم و برای ایشان آرزوی موفقیت و پیشرفتهای بیشتر  را داریم.

ادامه مطلب دکتر صفدری ا