علاج بیماری ها در طبیعت

طبیعت ,كنید ,گیاهان ,كنار ,نقره ,مهربان ,نگاه كنید ,زیباست آنها ,كنار بوته ,دیده اید؟ ,علاج بیماری
علاج بیماری ها در طبیعت

ای كاش تمام انسانها می توانستند باور كنند كه گیاهان، این هدیه های خداوندی از همان روز نخست در باغ بهشت، برای درمان بیماری ها، آفریده شده اند. اگر آدم ها می دانستند هر برگی، هر گلی، میوه ای، هسته ای، ریشه ای، حتی پوسته ای خشن، چگونه در دل خویش درمان خداوندی را جای داده است، بیشتر به گیاهان اهمیت می دادند. بوی مهربان «آویشن» را، عطر دل انگیز «پونه» را، خشونت «گزنه» را، زیبایی «آلاله» را با چشم دل می دیدند و براستی باور داشتند كه خداوند هیچ گیاهی را بدون فایده نخواهد آفرید. فقط كافی است باور كنید و با چشمان دل طبیعت را بنگرید.
دوستان آیا«پونه های» وحشی با آن برگ های نقره ای و كرك دارو گل های خوشه ای صورتی و بنفش را در كنار جوی ها و رودخانه ها و سبزه زارها دیده اید؟ اگر می دانستید چه خواصی در برگ های نقره ای و گل های خوشه ای آن نهفته است هرگز بی تفاوت از كنار آنها عبور نمی كردید. هیچ گاه گام هایتان را بر روی ساقه های با ارزش این گیاهان، نمی گذاشتید.
در فصل بهار، در روی تپه ها و سراشیبی كوه ها، در كنار بوته های «گون» حتماً برگ های ریز و سبز و به هم فشرده «آویشن» را دیده اید؟ عطر مهربان آن را حس كرده اید؟ بوته های پر خار آویشن با برگ های ریز در كنار یكدیگر پیراهن سبز در دامن دشت دوخته اند. جای جای این طبیعت بكر ساقه های بلند و كرك دار و خشن گل «شقایق كوكنار» با گلبرگ های روغنی و سرخ رنگ خویش، زیبایی و جلوه دیگری به این دشت مهربان بخشیده اند. دشت شقایق دماوند بر روی سراشیبی كوه ها و در كنار بوته های «گون» ، «آویشن»، «گل های بابونه»، «مرز نجوش»، «سوسنبه» «افسنطین»، «بومادران»، «لاله های واژگون»، «قاشقك»، «بادرنجبویه»، «توك لیجه» یا «چای كوهی»، «هوفاریقون»، «اكلیل كوهی» و گیاهان دیگر، زیبایی خدایی را به این دشت بخشیده است. برگ های نقره ای و گل های زرد با بوی تند «بومادران» با ارزش است، آنها را بیهوده نشكنید و دور نیندازید. بگذارید گام هایتان معنای آشتی با گیاهان را بیاموزند! گل های آبی «گاوزبان» با ساقه های بلند كرك دار نقره ای زیباست. (آنها قلب شمارا دوست دارند.) گل های چهار پر و سرخ رنگ «شقایق» هم زیباست. (آنها خواب بر چشمانتان می آورند.)
دوستان، بوته های بلند و گل های سفید پر پر «بابونه» را نگاه كنید. (این گل ها با قلب و اعصاب شما مهربان هستند و برایتان خواب راحت به ارمغان می آورند.) آن ها را بیابید. برگ های نقره ای و سبز و گل های آبی پر پر «كاسنی» را نگاه كنید كه چه زیبا در گرمای تابستان در حاشیه خشك جاده ها و كوه ها می رویند؟ ( آنها كبد، ریه و كلیه شما را نوازش می كنند.)
یاران، گل ها و گیاهان، این هدیه های خداوندی را دریابید. با آنها مهربان باشید. به صدای گیاهان گوش كنید. آنها با شما سخن می گویند. حتی خارهای سخت و گیران، گیاهان تلخ و نازیبا؛ هم دوستان شما هستند. اگر «شقایق» زیباست، «بابونه زیباست، «پونه» و «آلاله» زیباست، «گزنه» سوزان هم زیباست. دوستان، این بار با چشمان باز و واقع بین به این طبیعت بكر و زیبا نگاه كنید. عطر جان بخش گیاهان را با تمام وجود حس كنید. با چشم دل طبیعت پاك را بنگرید و مطمئن باشید همه جا خداوند را حس خواهید كرد و در اوج فقر و محرومیت ها، در اوج مشكلات، احساس خواهید كرد كه خداوند همیشه درمان هر دردی و علاج هر بیماری و عامل هر تقویتی را در طبیعت اطرافمان به شما هدیه كرده و اوست كه یار و پشتیبان شماست كه با آفرینش این طبیعت بی همتا، راز دوست داشتن را به شما آموخته است.
مینا جعفری نژاد
روزنامه ایران
2006-12-20 11:53:18

ادامه مطلب علاج بیماری ها در طبیعت ا