اطلاعیه

به اطلاع مراجعین محترم می رسانیم تصاویر قبل و بعد بیماران چاقی و زیبایی در

https://www.instagram.com/drjafargholi/

 

همچنین

http://acutehran.ir/

 

موجود می باشد.

ادامه مطلب اطلاعیه ا