آشنایی با آنتی‌بادی‌های (پادتن) تیروئید

تیروئید ,آنتی‌بادی‌های ,پادتن تیروئید ,آنتی‌بادی‌های پادتن ,آنتی‌بادی‌های پادتن تیروئید

آشنایی با آنتی‌بادی‌های (پادتن) تیروئید

  

بسیاری از شما در مورد آزمایش "آنتی‌بادی‌های تیروئید" مطالبی را خوانده‌اید و یا آن را در آزمایش خون خود مشاهده کرده‌اید. ازآنجاکه آن‌ها کمی تخصصی به نظر می‌رسند، ممکن است بعضی از افراد دچار سردرگمی شوند . بنابراین در اینجا کمی در مورد آن‌ها توضیح داده می‌شود. 


کم کاری تیروئید

ادامه مطلب آشنایی با آنتی‌بادی‌های (پادتن) تیروئید ا