کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

ماده بی حسی لیدوکائین 2% (زایلوپن) - اکسیر  

ماده بی حسی ليدوکائين 2% (زایلوپن) - اکسیرخرید اینترنتی و آنلاین XYLOPEN زایلوپن 2 درصد (ليدوکائين/اپی نفرین) تولید کمپانی ایرانی داروسازی اکسیر مناسب برای مصارف دندانپزشکی و ایجاد بی حسی موضعی     این محصول فقط با ارسال تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.  تعداد در بسته: 50 کارتریجحجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      شرکتداروسازی اکسی

ادامه مطلب  

ماده بی حسی پرزوکائین- ای - داروپخش  

ماده بی حسی پرزوکائین- ای - داروپخشخرید اینترنتی و آنلاین Persocaine E پرزوکائین ای (ليدوکائين/اپی نفرین) تولید کمپانی ایرانی داروپخش مناسب برای مصارف دندانپزشکی و ایجاد بی حسی موضعی     این محصول فقط با ارسال تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.  تعداد در بسته: 50 کارتریجحجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر تاریخ: حداقل 1 سال      شرکتداروپخش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1