کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

کامپوزیت هلیومولار Ivoclar Vivadent - HB  

کامپوزیت هلیومولار Ivoclar Vivadent - HBخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت Heliomolar - HB هلیومولار برای دندان های خلفی تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس    شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعخلفیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورمناسب برای ترمیم حفره های کلاس یک و دو خلفیرادیواپاسیتی عالی (265% Al)ویسکوزیته بالاثبات و دوام عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پلیمریزاسیونویسکوزیته بالا             رنگ بندی م

ادامه مطلب  

کامپوزیت هلیومولار فلو - Ivoclar Vivadent  

کامپوزیت هلیومولار فلو - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت فلو - Heliomolar هلیومولار سوئیس مناسب برای کامپوزیت های معمولی و HB تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس  شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورHeliomolar Flow       پایه ایی مناسب برای کامپوزیت های هلیومولار و هلیومولار HB (کف بندی)رادیواپاسیتی عالی (200% Al)رطوبت پذیری و سیالیت بسیار عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پل

ادامه مطلب  

کامپوزیت هلیومولار - Ivoclar Vivadent  

کامپوزیت هلیومولار - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت - Heliomolar هلیومولار برای دندان های قدامی و خلفی تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس        شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورمناسب برای ترمیم قدامی و خلفی - ترمیم حفره های کلاس یک و دو خلفی و حفره های دو، چهار و پنج دندان های قدامیرادیواپاسیتی عالی (250% Al)ثبات و دوام عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پلی

ادامه مطلب  

کیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadent  

کیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کیت دندان مصنوعی Radiopaque anterior and posterior teeth ساخت Ivoclar Vivadent آیوکلار ویوادنت ایتالیا - مناسب برای مصارف دندانپزشکی   سایزبندی: کوچک - متوسطشید: A1 - A2 - A3ملاک انتخاب: اندازه دندان قدامی فک بالابرای انتخاب به تصویر موجود در پائین صفحه توجه نمائید.       شرکتIvoclar Vivadentکشورایتالیاکیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadent محتویات کیت:Vivodent PE6 عدد دندان قدامی بالا و 6 عدد دندان قدامی پایین+Orthosite PE8 

ادامه مطلب  

باندینگ نسل پنجم Ivoclar Vivadent - Tetric N-Bond  

باندینگ نسل پنجم Ivoclar Vivadent - Tetric N-Bondخرید اینترنتی و آنلاین باندینگ نسل پنجم Tetric N-Bond تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس  کشورسوئیسTetric N-Bondباندینگ نسل پنجم با ویژگی توتال اچ (Total Etch)باندینگ یک مرحله ای و لایت کیور شونده مناسب برای مینا و عاج دندان    کاربرد:- مناسب برای ترمیم های لایت کیور و دوال کیور کامپوزیت و کامپومر- مناسب برای چسباندن ترمیم های غیرمستقیم سرامیکی و کامپوزیتی (اینله و آنله و ونیر)    + مزایا:- دارای استحکام بال

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1